23 vjeçarja me të da.shur 69 vjeçar: “Ky është Fati lm…”

Një 23-vjeç/are që ka një të dashur 69-vjeçar, in//siston se “ky ishte f/ati i saj”! grua 23-vjeçare, i dashuri i së c/ilës është 46 vjet më i moshuar se ajo, ka po/huar se ishte fat i saj që ata u takuan në Ti nd er.
Pronare e biznesit, Naj ee Mar tin, 23 vjeçe dhe pronari i pasurive të patun/dshme, Cha rles Sci berras, 69 vjeç, të cilët të dy jetojnë në New Y ork, u das/huruan pasi panë njëri-tjetrin në Tin der vitin e kaluar. Cha rles, me origjinë nga Vall etta, Ma ltë, “i rrë mb eu zemrën” Na jee, me origjinë nga Kin gst on, Xha ma jka, që nga takimi i tyre i parë dhe ata kanë qenë të pan da shëm qysh atëherë.

Pavarësisht se familjet e tyre ishin sk ep tikë për mar rëd hë niet e tyre në fillim, çifti me qendër në Ne w Y ork in sist ojnë se ishte fat që ata gjetën njëri-tjetrin. Ndërsa janë të nga/zëllyer për të ardhmen e tyre së bashku, Na jee kë mbëng ul se ata nuk do të kenë fëmijë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Be the first to comment on "23 vjeçarja me të da.shur 69 vjeçar: “Ky është Fati lm…”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*