Ai dj.eg gruan e tij dhe e br.akti.së pas lëshimit nga spitali…

Pasi pë soi një in cid e nt tr agj ik që e la të dj eg ur r ën dë, një grua u br ak tis nga burri i saj kur doli nga spitali.
Ajo jo vetëm që duhej të pë rballej me këtë br akt isj e, por edhe me kostot mjekësore astronomike pas 51 ditësh në spital. Këtu është historia e tij e tr ish tuar. Kjo histori tr agji ke tregon historinë e kësaj gruaje pasi ajo u br ak tis nga burri i saj pas një in cid e nti që e shë mt oi atë. Kjo nënë duhej të për.p.ëlit.ej për të mb.ijet.uar pasi një in.cid.ent zj.ar.ri kampi e la të shpë.rfyty.ru.ar plotësisht. Courtney Waldon, një grua 27-vjeçare, pë.soi pl.agë të thella në më shumë se 40% të trupit të saj. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Be the first to comment on "Ai dj.eg gruan e tij dhe e br.akti.së pas lëshimit nga spitali…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*