Ushqehen me ato qe gjejne ne kazanet e ple.hrave, thone se ju dh.emb trupi dhe nuk kane fu.qi..

Të sigurosh pak të ardhura në Shqipëri, bëhet gjithmonë e më e vësh.tirë. Nëse ka kaq shumë vës.htir.ësi për të rinjtë, imagjinoni pak personat e moshës së tretë sesi jetojnë. Një rast i publikuar në medi, tregon se Muharremi nga Kamza, për të siguruar jetesën mbledh mbetjet e riciklueshme në kaz.anet e pleh.rave. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Muharremi është 60 vjeç dhe bashkë me gruan e tij ata jetojnë në kushte ska.ndal.oze.Ai thotë që të sigurosh 300 lekë në ditë kërkon mundim të madh. Prej tetë vitesh çifti i të moshuarve jeton pa drita e pa ujë. Kjo jetë qbëjnë është është edhe më e vësh.tirë në dimër.Ata shprehen se kurrë s’do të kenë mundësi të paguajnë detyrimet ndaj shtetit, pasi të ardhurat e tyre të vetme janë ato që siguronMuharremi nga kazanët e ple.hrave ose nga ndihmat e vogla të fqinjëve. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Be the first to comment on "Ushqehen me ato qe gjejne ne kazanet e ple.hrave, thone se ju dh.emb trupi dhe nuk kane fu.qi.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*